REGULAMIN

POSTANOWIENIA OGÓLNE
Sklep internetowy http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ prowadzony jest przez Panią Wioleta Czerwona z siedzibą w Rzeszowie, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszów, NIP 517-020-35-49.
Zawartość sklepu internetowego  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/  nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.
Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna danego produktu.
Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.
Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki, chyba, że wynika to z warunków promocyjnych.
WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

Sklep internetowy  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ służy do dokonywania zakupów za pośrednictwem sieci Internet.
Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej, aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem.
Do zakupów w sklepie internetowym  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/  upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie. Oferta sklepu internetowego obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i pozostałych krajów Unii Europejskiej.
Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do sklepu internetowego
http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie adresu wysyłki, numeru telefonu i adresu e-mail Zamawiającego.
Przyjęcie przez sklep internetowy  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową i/lub telefoniczną.
Firma Wioleta Czerwonka nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od niej, np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi, itp.
Wysyłając ze sklepu internetowego zamówienie Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią jego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Firma Wioleta Czerwonka jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.
Sklep internetowy  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.
Firma Wioleta Czerwonka zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia.
Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować.
Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym  http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).
Sklep internetowy http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ wystawia dokument sprzedaży – (faktura VAT, rachunek). W przypadku potrzeby wystawienia faktury VAT na firmę w formularzu zamówienia należy wybrać odpowiednią opcje i wpisać NIP oraz dokładne dane odbiorcy konieczne do poprawnego wystawienia faktury VAT. Przesłanie zamówienia z żądaniem wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem Firmy Wioleta Czerwonka do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Sklep internetowy http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/
Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Firma AVA nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników serwisu.
Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisu, nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sklep internetowy http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/
DANE OSOBOWE
Przy składaniu zamówienia zostaniesz poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub w inny sposób.
Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowej realizacji procesu zamówienia, obsługi przed i po sprzedażowej.
Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi realizację procesu zamówienia.
SPOSOBY PŁATNOŚCI
W sklepie internetowym http://www.avagroup.pl zapłaty za zamówiony towar dokonywane są przelewem bankowym na nasze konto.
Nasze dane do płatności:
Numer rachunku :
BZW BK
75 1090 2750 0000 0001 1611 5672

Strefa Urody
ul. Srebrna 3
35-102 Rzeszów
kom. +48 530 940 740
email: biuro@avagroup.pl
Koniecznie w tytule płatności wpisz numer zamówienia.
Zanim autoryzujesz przelew dokładnie sprawdź numer naszego konta oraz kwotę przelewu.
CENY WYSYŁKI
Do każdego zakupionego towaru zakupionego poniżej 500 zł, należy doliczyć koszty wysyłki.
Czas dostawy zależy od rodzaju przesyłki i adresu odbiorcy.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ
W przypadku wyboru opcji wysyłki za pobraniem, Wioleta Czerwonka zastrzega sobie możliwość weryfikacji poprawności złożonego zamówienia, poprzez kontakt e-mail lub telefoniczny z osobą składającą zamówienie w celu jego potwierdzenia lub odrzucenia.
Wioleta Czerwonka zobowiązuje się do realizacji złożonego zamówienia na kosmetyki w najkrótszym możliwym terminie od 1 do 7 dni roboczych, jednak w uzasadnionych przypadkach, najpóźniej w terminie 14 dni od daty potwierdzenia zamówienia.
W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy ją doręczającej.
KUPUJĄCY ma możliwość odbioru zakupionego towaru osobiście w siedzibie firmy, po uprzednim uzgodnieniu terminu ze Sprzedającym. Aby dokonać odbioru osobistego zamówienia Kupujący jest zobowiązany zaznaczyć w formularzu zamówienia opcję: odbiór osobisty. Odbiór osobisty towaru w siedzibie firmy jest bezpłatny.
Dostawy towarów realizowane są tylko i wyłącznie w dni robocze. Oferujemy wysyłkę towaru za granicę.
ORYGINALNOŚĆ PRODUKTÓW
Wszystkie produkty są oryginalne i mają aktualną datę ważności.
Sprzedawane produkty znajdują się w oryginalnych opakowaniach.
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW
Sklep internetowy prezentuje aktualną i pełną ofertę producentów.
Nie jest to równoznaczne z posiadaniem wszystkich towarów na stanie magazynowym. Dotyczy to przede wszystkim towarów nietypowych lub artykułów właśnie wycofanych z produkcji. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że dany towar znajduje się przynajmniej na magazynach producenta lub może zostać specjalnie dla klienta sprowadzony. W innym przypadku Firma Wioleta Czerwonka ma prawo zaproponować klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach, w przypadku jego zgody, zrealizować zamówienie lub zwrócić wpłatę całej sumy klienta, jeżeli taka była wcześniej dokonana.
REKLAMACJE I GWARANCJE
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności pracownika spedytora lub poczty i potwierdzonego przez niego.
Zakupione i dostarczone towary są objęte dostarczaną wraz z towarem gwarancją producenta lub dystrybutora.
ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW
Nasz sklep w pełni respektuje Państwa prawa wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. (Dz. U. Nr 22, poz. 271).
PRAWA AUTORSKIE
Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach http://www.avagroup.pl  chronione są prawami autorskimi.
Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody Firmy Wioleta Czerwonka bez wiedzy autora jest zakazane. Zdjęcia oferowanych przez nas produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez http://strefaurody.rzeszow.pl/sklep/  tylko w celach informacyjnych.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Firma Wioleta Czerwonka zastrzega sobie prawo do:
zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego
realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
Wypełnienie arkusza(y) z danymi Klienta równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów marketingowych przez Firmę Wioleta Czerwonka
Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
Firma Wioleta Czerwonka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

Nie znaleziono produktów, których szukasz.